Ефективни решения чрез въжен достъп

емонтни дейности на ветрогенераторно поле Q7
емонтни дейности на ветрогенераторно поле Q7
Обучение на полигон IRATOS Пловдив
IОбучение на полигон IRATOS Пловдив

Обучение 

Обучението за придобиване на IRATA ниво за техник въжен достъп се провежда на полигона на фирма IRATOS в град Пловдив. Програмата за провеждането на курсовете е съобразена с изискванията на IRATA. Максималният брой участници в курс е от 6 до 8 човека. Времетраенето на всеки отделен курс е 5 дни обучение + 1 изпитен ден, общо 6 дни. Обучението се провежда от квалифицирани 3-то ниво IRATA инструктори. Всеки тренировъчен ден е от 8,00 до 17,00 часа с един час обедна почивка. Изпитния ден е със същото разписание, като в края му всеки един от участниците ще научи дали успешно е преминал изпита или не. Преминалите успешно изпита получават временно удостоверение за съответното ниво техник въжен достъп от IRATA, след което получават карта от IRATA на посочен от тях адрес, която е с валидност три години от датата на полагане на изпита. След изтичането на валидността на картата се преминава през нов курс или за защитаване на досегашното ниво или за преминаване в по горно, като максималното е трето.

 

 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА КУРСА ЗА ВЪЖЕН ДОСТЪП ПО СИСТЕМАТА НА IRATA 

Обучението по системата на IRATA предоставя уменията и знанията, необходими за работа на височина, където въжетата и свързаното с тях оборудване се използват за достъп до работната позиция както и за извършване на различните видове дейности. Техниките за въжен достъп се използват в широк спектър от дейности, поддръжка и инспекция в различни отрасли, включително офшорна дейност, възобновяема енергия, затворени пространства, енергетика и химична промишленост, корабоплаване, пристанища, корабостроителници и др.

 

 

Обучение за въже достъп IRATA – първо ниво (Level 1) 

Курс за техник първо ниво IRATA е подходящ за тези, които започват кариера си във въжения достъп.
Техникът първо ниво IRATA е в състояние да изпълнява определен диапазон от задачи чрез въжен достъп под наблюдението на техник ниво три супервайзер.

 • да разбира и следва процедурите за въжен достъп, метода за извършване на конкретната задача и свързаната с него оценка на риска
 • отговорност за предварителна проверка на неговата лична предпазна екипировка преди използване
 • да е в състояние да помага при изграждане на установки за спускане, системи от полиспасти за оказване на помощ от другите техници, което става под наблюдението на по високо ниво
 • да е в състояние на извърши обикновено спасяване на техник в режим на спускане и да помага при спасителни операции
 • Съдържание на учебната програма:
  Курсът за техник първо ниво IRATA включва;
 • 1. Характеристики на системата за работа
 • 2. Оборудване за въжен достъп
 • 3. Законодателство, опасности, оценка на риска, метод на работа
 • 4. Оборудване, съответствие, сертифициране и проверка
 • 5. Спасителни процедури
 • Предварителни изисквания:

  Да има навършени 18 години

   

   

  Обучение за въже достъп IRATA – второ ниво (Level 2) 

  Курсът за техник второ ниво IRATA е подходящ за тези, които искат да продължат кариерата си във въжения достъп.
  Това е опитен техник които е в състояние да изпълни повече комплексни задачи под наблюдението на техник ниво три супервайзер:

 • в състояние е да демонстрира умения и знания за техник първо ниво
 • способен е да направи по сложни установки включително рибилей, девиация и опънати (натегнати) линии
 • в състояние е да предприеме и изпълни спасяване от различни ситуации
 • в състояние е да подготви, изпълни и използва системи от полиспасти
 • Съдържание на учебната програма:
  Курсът за техник второ ниво IRATA включва:
 • 1. Законодателство, насоки и стандарти
 • 2. Работа в екип и комуникация
 • 3. Оборудване и установки, защита на въже и текстилни примки, системи от полиспасти, опънати (натегнати) линии и избор на опорни точки
 • 4. Да изпълни спасявания от различни ситуации
 • Предварителни изисквания:
  За да завършите курс IRATA второ ниво за въжен достъп, техниците трябва да имат:
 • Сертификат за ниво 1 IRATA
 • Минимум 1000 часа опит във въжения достъп записан в работната книжка (заверени от ниво три IRATA) и 12 календарни месеца
 •  

   

  Обучение за въже достъп IRATA – трето ниво (Level 3) 

  Курсът за техник трето ниво е подходящ за тези, които искат да продължат кариерата си като супервайзери във въжения достъп.
  Техниците за въжен достъп ниво 3 IRATA са в състояние да осъществява надзор на място на работни проекти изпълнявани чрез въжен достъп.
  Техниците, ниво три IRATA завършили курс за обучение трябва да:

 • Могат да извършват надзор на работните проекти за въже достъп
 • Покажат разбиране на съответните техники на работа и законодателство
 • Могат да демонстрират умения и знания, необходими за ниво едно и две
 • Демонстрира изчерпателни познания за спасителните техники
 • Покажат, че е проведено подходящо обучение за първа помощ (притежават подходящ и валиден сертификат за първа помощ)
 • Познават схемата за обучение, оценка и сертифициране на IRATA
 • Запознати със съдържанието на Международния кодекс за добри практики (ICOP)
 • Съдържание на учебната програма:
  Курсът за техник трето ниво IRATA включва:
 • 1. Инспекция на оборудването
 • 2. Управление и записи
 • 3. Оценка на риска и метод за работа
 • 4. Организиране на спасяване
 • Предварителни изисквания:
  За да завършите трето ниво курс IRATA, техниците трябва да:
 • Притежават сертификат IRATA ниво 2 най-малко за 12 календарни месеца
 • Имат ,инимум 1000 часа опит във въжения достъп записан в работната книжка (заверени от ниво три) и 12 календарни месеца
 • Да притежават подходящ и валиден сертификат за първа помощ
 •  

   

  Курсове за презаверяване на сертификата за повишаване на нивото и опреснително обучение 

 • След три годишен период на работа чрез въжен достъп, сертификата на всеки IRATA техник трябва да бъде презаверен или всеки техник може да повиши нивото си на квалификация, което това трябва да стане преди изтичане на сертификата (при изтичане на сертификат се прилагат други разпоредби на IRATA в зависимост от срока на изтеклия сертификат).
 • Техниците IRATA въжен достъп които не са се занимавали повече от шест месеца с прилагане на съответните техники са длъжни да преминат подходящо опреснително обучение, преди да получат разрешение за работа по системата на IRATA
 • Учебните програми за посоченото обучение са както по-горе описаните
 •  

   

  Местоположение на тренировъчния център Предприятие „Бимекс Инженеринг“ ул. „Рогошко шосе“ №3А 4003 Северна промишлена зона, Пловдив  

   

  Вход за тренировъчния център Предприятие „Бимекс Инженеринг“